รู้จักเรา

ศูนย์พยาบาล ทรี พี เซ็นทรัล (3PCentral Nursing Center) ให้บริการจัดส่งดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก และแม่บ้าน ทั้งที่บ้าน-โรงพยาบาล และรับดูแลผู้สูงอายุ

      ศูนย์พยาบาล ทรี พี เซ็นทรัล (3PCentral Nursing Center) ให้บริการจัดส่งดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก และแม่บ้าน ทั้งที่บ้าน-โรงพยาบาล และรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ณ สถานพักพื้น บ้านพัก ทรี พี เซ็นทรัล ตั้งอยู่เลขที่ 611/7 ซอย พหลโยธิน 62 (หลังสนามบินดอนเมือง ติดกับ รพ.บีแคร์) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

      เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 5 มกราคม พ.ศ.2540 บริหารงานโดย นางสาววรินกาจน์ สุริยันต์ มีผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม กว่า 300 คน ด้วยประสบการกว่า 20 ปี มีการขึ้นทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองเลขที่ 0133542000034 และ กรมทะเบียนการค้า ทะเบียนเลขที่ ปท.2840