บริการจัดส่ง – ดูแลที่บ้าน (Nursing Care)

ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ดูแล เริ่มต้น 15,000 - 18,000 บาท/ รายวัน วันละ 1,200 บาท
 • ผู้ช่วยพยาบาล เริ่มต้น 18,000 - 20,000 บาท/เดือน รายวัน วันละ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย
 • พยาบาลวิชาชีพ  ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริการดูแลช่วยเหลือ

 • ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ เช่น อาบน้ำ ขับถ่าย เปลี่ยนเสื้อผ้า- ผ้าอ้อม พาไปตรวจสุขภาพตามที่หมอนัด ตลอด 24 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์
 • ทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วย หรือ พื้นที่ดูแล ให้สะอาด ถูกหลักอนามัยอยู่สม่ำเสมอ
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า-ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยท่านนั้นๆ เท่านั้น
 • จัดเตรียม*-ป้อนอาหาร ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ สำหรับคนไข้ปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ จะให้อาหารเหลว ที่ให้ทางสายยาง
 • ส่งเสริมสภาพจิตใจและร่างกาย ด้วยการชวนพูดคุย เล่นเกมส์ หรือออกกำลังกายตามความเหมาะสม เช่น โยคะ กายภาพบำบัดเบื้องต้น ฯลฯ

หมายเหตุ

      *ผู้ดูแลจะจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุตามเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาให้ผู้ดูแล

      **หากไม่มี อาหารให้ผู้ดูแล ผู้ว่าจ้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้ผู้ดูแล อย่างน้อย 120 บาท/วัน

      ***หยุด ทุกวันอาทิตย์ หากผู้ว่าจ้างต้องการ ต้องชำระเงิน 800 - 1,200 บาท (ขึ้นอยู่อัตราค่าบริการรายเดือน) โดยตรงกับผู้ดูแล

พี่เลี้ยงเด็ก

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ดูแล เริ่มต้น 18,000 บาท/เดือน รายวัน วันละ 1,200 บาท
 • ผู้ช่วยพยาบาล เริ่มต้น 20,000 - 22,000 บาท/เดือน รายวัน วันละ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย
 • พยาบาลวิชาชีพ  ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบดูแลเด็ก เช่น อาบน้ำ ขับถ่าย เปลี่ยนเสื้อผ้า-ผ้าอ้อม ตลอด 24 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์
 • ทำความสะอาดห้องพักเด็ก หรือ พื้นที่ดูแล ให้สะอาด ถูกหลักอนามัยอยู่สม่ำเสมอ
 • บริการซักรีดเสื้อผ้า-ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว ของเล่นเฉพาะเด็กเท่านั้น
 • จัดเตรียม*-ป้อนอาหาร
 • ส่งเสริมสภาพพัฒนาการสมอง สอนพูด เล่นเกมส์ ฯลฯ

หมายเหตุ

      *พี่เลี้ยงจะจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างหรือคุณแม่จะต้องเป็นผู้จัดหาให้ผู้ดูแล

      **หากไม่มี อาหารให้พี่เลี้ยง ผู้ว่าจ้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้พี่เลี้ยง อย่างน้อย 120 บาท/วัน

      ***หยุด ทุกวันอาทิตย์ หากผู้ว่าจ้างต้องการจ้าง ต้องชำระเงิน 800 - 1,200 บาท (ขึ้นอยู่อัตราค่าบริการรายเดือน) โดยตรงกับผู้ดูแล

แม่บ้าน

อัตราค่าบริการ

 • แม่บ้าน เริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบทำความสะอาดห้องนอน ห้องครัว และพื้นที่อื่นๆตามที่ตกลง ให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ

หมายเหตุ

      *แม่บ้านจะพักอาศัยอยู่กับผู้ว่าจ้าง พร้อมอาหาร 3 มื้อ หากไม่มี ผู้ว่าจ้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้พี่เลี้ยง อย่างน้อย 120 บาท/วัน

      ***หยุด ทุกวันอาทิตย์ หากผู้ว่าจ้างต้องการจ้าง ต้องชำระเงิน 600 บาท โดยตรงกับผู้ดูแล