สถานพักฟื้นผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ (Nursing Home)

สถานพักฟื้นผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ (Nursing Home) ปทุมธานี

ทรี พี เซ็นทรัล สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น สถานพักฟื้นอัตราค่าบริการรับดูแลผู้สูงอายุ 

: เริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน 

: รายวัน วันละ 1,500-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
 • ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น
 • การทำความสะอาดห้องพักทุกวันวันละ 2 ครั้ง
 • การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย
 • อาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับคนไข้ปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ จะให้อาหารเหลว ที่ให้ทางสายยาง 5 มื้อ/วัน
 • ค่าบริการกายภาพเบื้องต้น
 • รวมบริการหัตการ ทำแผล เปลี่ยนสาย feed อาหาร สายปัสสาวะ (ยกเว้นค่าอุปกรณ์)
 • การบริการดูแลรักษาและการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่ายาและเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม
 • ค่าพาหนะรับส่งในกรณีที่ใช้ส่วนตัวโดยกะทันหัน เช่น รถพยาบาล

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • เอกสารทางราชการ เช่น บัตรแสดงตนผู้สูงอายุ/ประจำตัวผู้ป่วย
 • ยาประจำตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ทั้งหมด
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล เพื่อการดูแลที่ถูกต้อง
 • ของใช้ส่วนตัวที่ท่านต้องการ
 • สำเนาบัตร ประชาชนของญาติผู้ดูแล พร้อมรับรองสำเนา