• พยาบาลวิชาชีพ, พี่เลี้ยง, เด็ก, คนชรา, ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่ดูแลพิเศษ, แม่บ้าน, สถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ, พี่เลี้ยงเด็ก, ศูนย์พยาบาล, ทรี พี เซ็นทรัล, 3PCentral, Nursing Center, รับดูแลผู้ป่วย 24 ชม. กรุงเทพ, ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลคนชรา กรุงเทพ, รับดูแลบ้านพักคนชรา, ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วย 24 ชม. ปทุมธานี, ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ, จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กทารก, บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพ, จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพ, ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลคนชรา, จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอัมพาต, จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์, จัดส่งแม่บ้าน, ศูนย์จัดส่งดูแลคนชรา ปทุมธานี, ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี, ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ปทุมธานี, ศูนย์จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, จัดส่งแม่บ้าน กรุงเทพ, ศูนย์จัดส่งดูแลผู้ป่วย ปทุมธานี, ศูนย์จัดส่งแม่บ้าน ปทุมธานี, จัดส่งแม่บ้านแม่ครัว ปทุมธานี, หางานดูแลผู้ป่วย, งานหาแม่บ้าน, หาแม่บ้าน, หางานพี่เลี้ยงเด็ก,  จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กแรกเกิด

รู้จักเรา


ศูนย์พยาบาล ทรี พี เซ็นทรัล 3PCentral Nursing center
ศูนย์พยาบาล ทรี พี เซ็นทรัล (3PCentral Nursing Center) ให้บริการจัดส่งดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก และแม่บ้าน ทั้งที่บ้าน-โรงพยาบาล และรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ณ สถานพักพื้น บ้านพัก ทรี พี เซ็นทรัล ตั้งอยู่เลขที่ 611/7 ซอย พหลโยธิน 62 (หลังสนามบินดอนเมือง ติดกับ รพ.บีแคร์) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

บริการของเรา


  • จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และพนักงานดูแลผู้ป่วย อยู่ประจำตามบ้านและโรงพยาบาล
  • จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ไปอยู่ประจำตามบ้าน
  • จัดส่งแม่บ้าน ทำความสะอาดตามบ้าน ตามสถานที่ทำงาน ทั้งแบบประจำและไปกลับ
  • สถานพยาบาลพักพื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักพื้น และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนามัย