บริการของเรา

บริการของเรา

บริการของเรา

      แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลท่านถึงบ้าน (Nursing Care) & รับดูแล ณ สถานพักพื้น (Nursing Home)

  • จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และพนักงานดูแลผู้ป่วย อยู่ประจำตามบ้านและโรงพยาบาล
  • จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ไปอยู่ประจำตามบ้าน
  • จัดส่งแม่บ้าน ทำความสะอาดตามบ้าน ตามสถานที่ทำงาน ทั้งแบบประจำและไปกลับ
  • สถานพยาบาลพักพื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักพื้น และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนามัย