การดูแลผู้สูงอายุท้องผูก (Care of constipation in older people)

ท้องผูก (Constipation) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและทุกวัย อุบัติการณ์การเกิดท้องผูกในคนไทยพบได้ 3 - 20% และพบเพิ่มขึ้นเป็น 20 - 25% ในผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา การให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมีความจำเป็นยิ่งทั้งตัวผู้สูงอายุเองและคนที่อยู่รอบข้างที่ดู แลผู้สูงอายุ ท้องผูกเป็นเพียงอาการไม่ใช่เป็นโรค และท้องผูกไม่ได้เป็นสาเหตุถึงกับเสียชีวิต...

สัญญาณอันตราย 5 โรค “ตา” ที่ผู้สูงอายุควรระวัง

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2568 คาดว่า จะมีสูงอายุร้อยละ 20 จากประชากรทั้งหมด โดยที่ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ และที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเกือบร้อยละ 15 ผลกระทบสุขภาพของผู้สูงอายุนอกจากโรคเรื้อรังสุดฮิตทั้งอันดับต้นๆ คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และโรคข้อเสื่อม นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลื...

How to ดูแลผู้สูงอายุ : 7 สิ่งต้องรู้ สู่สังคม"ผู้สูงอายุ"

7 สิ่งต้องรู้ สู่สังคม "สูงอายุ" สูงวัยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุ! ..."อยากเห็นตนเองเป็นผู้สูงวัยแบบใด" ในบั้นปลายชีวิต อย่างกล่าวไปในตอนที่แล้ว >> รู้หมือไร้https://goo.gl/HJf5Vh ปัจจุบันประเทศเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ และกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ คุณจะเจอผู้สูงอายุมากกว่า 20 คนใน 100 คน ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบันคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น วันทำงานทำงานอย่างเราๆเลือกที่จะครองโสดมากกว่าการครองคู่ หรืออ...

รู้หมือไร่? ประเทศไทย เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว !

รู้หมือไร่? ประเทศไทย เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว และกำลังจะเป็น ..สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว!! การเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ของประเทศไทยในระยะยาวจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก องค์การสหประชาชาติ ระบุไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” หรือ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged Society)...

ตรวจสุขภาพ ฟรี

ศูนย์พยาบาล ทรี พี เซ็นทรัล ให้การตรวจสุขภาพ ฟรี แก่ประชาชนทั่วไป เวลา 10.00-15.00 น.พร้อมรับคำแนะนำและรักษาเบื้องต้น โดยธรรมชาติบำบัดและสมุนไพร ...